Dėl komandiruotės į užsienį dienpinigių nuo 2020 m. Sausio 1 d.

VMI prie FM informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1038 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” (toliau – Nutarimas Nr. 1038) Nutarimo Nr. 99 2.5 papunktis pakeistas.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. spalio 23 d. rašte (18.16-31-1E) RM-31351.